POŠTOVANJE BIODIVERZITETA

Volimo Provansu i jug Francuske. Uostalom, tu i leže naši koreni. Zato je prirodno da želimo da zaštitimo i promovišemo biodiverzitet mediteranske regije. Ovo „žarište biodiverziteta“ jedan je od najbogatijih ekosistema na svetu. Nameravamo da učinimo sve da zaštitimo ovo dragoceno okruženje.

Više od polovine svetskih koralnih grebena je nestalo u poslednjih 30 godina.

Ugroženo je 12.000 vrsta biljaka.


Broj kičmenjaka u svetu prepolovljen je od 1970. godine.Misija L'Occitane-a

NAŠ CILJ:

Da zaštitimo 1.000 vrsta i sorti biljaka do 2025. godine

Dva načina kako pomažemo da se napravi razlika:

1. Obezbeđujemo sledljivost naših sastojaka od polja do finalnog proizvoda
2. Štitimo životnu sredinu sađenjem živih ograda i voćnjaka i podržavanjem organske poljoprivrede

Provansalska lavanda je pod pretnjom od nestajanja

Odlučni smo da je zaštitimo

Aqua Réotier izvor je prirodno blago...

... i tako mora da ostane!

Partneri smo sa IUCN - Međunarodnom unijom za očuvanje prirode

Za zaštitu biodiverziteta naše zemlje

Zajednica stručnjaka

Posvećena zaštiti biljaka

ŠTA JE ODRŽIVO UZGAJANJE?

OTKRIJTE