PODRŠKA PROIZVOĐAČIMA

Naši sastojci - a samim tim i naši proizvođači - su žila kucavica L'Occitane-a. Da nije bilo njihovog truda, posvećenosti i veština, ne bismo mogli da stvorimo tako jedinstvene, autentične proizvode. Dijalog, poštovanje i transparentnost leže u srcu naših odnosa sa našim proizvođačima. Neka od naših partnerstava traju više od 30 godina!

POSAO PROIZVOĐAČA JE POD PRETNJOM OD NESTANKA

AKO NE UČINIMO NIŠTA izgubićemo 400 farmi u Francuskoj i 1200 u Evropi!

Misija L'Occitane-a

NAŠ CILJ:

Da imamo odnose fer trgovine sa svim našim proizvođačima do 2025. godine.

Da bi se to dogodilo, fokusiraćemo se na dve oblasti:

1. Radimo ruku pod ruku sa uzgajivačima kako bismo osigurali da su svi naši odnosi izgrađeni na pravičnosti
2. Zajedno proizvodimo odgovorno i održivo

ŠTA ZNAČI FER TRGOVINA?

Fer trgovina se svodi na stabilne cene i prihode, pristojne uslove rada, osnaživanje poljoprivrednika i radnika i osiguravanje da dobiju pošten deo dobiti od svojih proizvoda. To podrazumeva podršku proizvođačima, poboljšanje kvaliteta njihovih života, izgradnju održive budućnosti za njih i njihove porodice i brigu o ljudima i planeti.

Fer odnosi

PRINCIPI

PRAVEDNOST U L'OCCITANE-U

NAŠA DELA I UVERENJA

PROIZVOĐAČI SMILJA

JAČANJE ODNOSA KROZ VIŠEGODIŠNJE UGOVORE

PROIZVOĐAČI BADEMA

Povratak badema u Provansu

Statistika

28 sledljivih lanaca snabdevanja, od kojih je više od polovine organsko

98 proizvođača i preko 10.000 berača

40 ugovora, od kojih 24 pokrivaju nekoliko godina