Održivi razvoj

 
Održivi razvoj

U svakom aspektu našeg poslovanja, nastojimo da ograničimo negativan uticaj naših dela i dejstva naših proizvoda na životnu sredinu - od stvaranja formula do razvoja ambalaže, ukl...
 
Formule

L'OCCITANE je preduzeo sledeće mere u cilju smanjenja uticaja svojih proizvoda na životnu sredinu:• Bez upotrebe ftalata od 2005. godine• Proizvodi ne sadrže paraben&bul...
 
Ambalaža

L’OCCITANE poštuje Pravilnik o ekološki dizajniranoj ambalaži, koji postavlja četiri osnovna cilja:• Smanjenje: smanjujemo težinu pakovanja, količinu otpada, i uticaj n...
 
Proizvodnja

Ograničavanje uticaja naše proizvodnje na životnu sredinu je jedan od naših osnovnih zadataka. Na tom putu smo postavili tri osnovna cilja:• Smanjena upotreba energije• ...
 
Zaposleni

U našoj fabrici je zaposleno više od 1,000 ljudi. Usvojili smo mnoge inicijative kojima smo zaposlene uključili u projekte smanjenja našeg uticaja na prirodu.
 
Transport

Procena količine gasova koje smo tokom 2011. godine emitovali prilikom transporta, omogućila nam je da identifikujemo šta bi trebalo unaprediti: smanjiti transport avionom i optim...
 
Radnje

Materijali koji se koriste za nameštanje i sređivanje L’OCCITANE radnji su ekološki prihvatljivi i poštuju načelo održivosti. Tako koristimo drvo iz održivo uzgajanih šuma, ...